El colapse imminent, també a Sabadell

És patent la falta de mesures en molts aspectes clau que poden enfortir un canvi d’escala del que és local a allò global. No s’aposta per aconseguir que el consum local i sostenible s’articuli com la cadena alimentària majoritària per a la població, el que es contraposa amb la manca de fre d’un procés d’industrialització agroalimentària creixent.

 

A més, les propostes polítiques locals i estatals segueixen repetint errors que impediran limitar l’augment de la temperatura global, projectes com el del IV Cinturó que aquest any ha complert 30 anys de reivindicació a la ciutat de Sabadell segueix sent impulsat pel Govern Estatal. Les fortes pressions exercides pel consum de béns i serveis com l’electricitat, satura i ofega una societat cada cop més escanyada pel sistema. Fan que els recursos es trobin en mans d’oligopolis, d’empreses que concentren gran part de la producció elèctrica.

Ara tenim l’oportunitat de rectificar i actuar davant l’emergència climàtica, apostar per una transició ecosocial davant aquesta situació. Per totes aquestes raons, La Regadora va sorgir per dur aquestes paraules a les taules de totes les veïnes de la ciutat i apostar per cada una de les solucions que ja existeixen, construint un nou model regeneratiu. La Regadora ha de permetre construir sinergies entre persones, projectes i entitats cap a un nou model de ciutat.